«Μην ανοίγεις το στόμα σου και την καρδιά σου στον καθένα, στους χίλιους κι αν ένας καταλάβει...»

Αγ. Σεραφείμ του Σάρωφ


Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

Ὁ φύλαξ τῆς νέας τάξεως πραγμάτων, Βλαντιμῆρ Πούτιν.

Ὁ φύλαξ τῆς νέας τάξεως πραγμάτων, Βλαντιμῆρ Πούτιν.
Τί νά σᾶς πῶ;

γράφει η Φιλονόη

Πάντα, ἀπὸ τότε ποὺ ξεκίνησα νὰ διαβάζω ἑλληνικὴ ἱστορία, πίστευα πὼς οὐδὲ μία δύναμις ἤ ὑπερδύναμις θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς συμπαρασταθῇ οὐσιαστικῶς. Τότε βέβαια δὲν γνώριζα τοὺς λόγους. Μόνον μία πικρὴ γεύσι μοῦ ἄφηναν οἱ μελέτες μου. Πικρότατη.
Ὅταν ἔπιασα νὰ διαβάζω, σὲ σχολικὴ ἡλικία, τὰ περὶ τῶν βίων τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, τότε ἦταν ποὺ συνειδητοποίησα πὼς ὅλοι κάτι ἤθελαν. ΟΛΟΙ! Ἡ χειροτέρα στιγμή μου ἦταν ὅταν μελέτησα τὰ ὀρλωφικὰ καὶ τὴν γενοκτονία ποὺ ὑπέστησαν οἱ Ἑλληνικοὶ πληθυσμοί, μὲ περισσότερο ταλαιπωρημένους τοὺς Ἕλληνες τῆς Πελοποννήσου. Ἔκλαψα πολλὲς φορές.
Ἔκλαψα ἀκόμη κι ὅταν ἔμαθα τὰ μετὰ τῆς ἐπαναστάσεως, ὅταν ἀκόμη οἱ ἀπελπισμένοι ἀγωνιστὲς ἀπὸ τὴν ἀχορταγιὰ τῶν Μαυροκορδάτων, τῶν Νέγρηδων καὶ τῶν Κωλέττηδων ἠναγκάσθησαν νὰ ζητήσουν βοήθεια ἀκόμη κι ἀπὸ τὴν Ῥωσσία. Τὰ πρῶτα κόμματα… Οἱ πρῶτες διασπάσεις. Οἱ πρῶτες φατρίες…. Ἀγγλόφιλοι, Γαλλόφιλοι, Ῥωσσόφιλοι… Κι ἐκεῖ ἀκριβῶς τελείωσε τὸ ὄνειρο τῆς ἐλευθερίας…
Χρόνια ἀργότερα, μελετῶντας τὰ τῆς μικρασιατικῆς καταστροφῆς, ἀκόμη μία ἐπιβεβαίωσις. Ἀκόμη μία συνειδητοποίησις. Πότε θά βάλουμε λοιπόν μυαλό; Ποτέ; Μήπως δῆλα δή εἴμαστε ἀπολύτως ἄξιοι καί ἱκανοί νά ἐπωμιστοῦμε τίς συνέπειες τῶν πράξεῶν μας καί τῶν ἐπιλογῶν μας;  Μήπως ἐπί τέλους ὀφείλουμε νά δοῦμε τήν ἀλήθεια κατάματα καί νά συνειδητοποιήσουμε πώς μόνοι μας θά κάνουμε τά πάντα; Μήπως ἐπί τέλους νά πάρουμε ἀπόφασι τήν μία πραγματικότητα πού ἐπαναλαμβάνεται καί ἐπιβεβαιώνει πώς ὅλοι κάτι θέλουν ἀπό ἐμᾶς;
Ὁ Πούτιν δὲν θὰ κάνῃ τίποτα καλὸ γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα. ΤΙΠΟΤΑ! Ὅπως δὲν ἔκανε κάτι καλὸ κάποιος ἀπὸ τοὺς προκατόχους του. Συνεργεῖ, στηρίζει καὶ ἐγκρίνει τὴν νέα (καὶ παλαιὰ) τάξι πραγμάτων, εἶτε ἀπὸ φόβο, εἶτε διότι συμφωνῇ, εἶτε ἀκόμη καὶ γιατὶ ἔτσι τὸν ἔχουν προγραμματίσῃ! Πάντως νὰ στηρίξῃ τοὺς ἀγωνιστὲς τῆς ἐλευθερίας ἀποκλείεται!!! Αὐτὸ ὀφείλουμε νὰ τὸ χωνέψουμε ἐπὶ τέλους!
Φιλονόη

Σημείωσις

Γιὰ νὰ σᾶς καθησυχάσω ὅμως, διότι αὐτὰ τὰ πράγματα εἶναι πλέον ξεκαθαρισμένα, θὰ σᾶς παρουσιάσω ἐκ νέου μία ἀγαπημένη μου φωτογραφία, τραβηγμένη πρὸ μερικῶν δεκαετιῶν στὴν χώρα τῶν Ἀϊνοῦ, στὴν Ἰαπωνία. Ὅμοιες εἰκόνες θὰ βρεῖτε σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, ἀκόμη κι ἐδῶ, στὴν χώρα μας, ἀλλὰ ὄχι σὲ ΤΟΤΕΜ. Ὁ φύλαξ τῆς νέας τάξεως πραγμάτων, Βλαντιμῆρ Πούτιν.1Τώρα πιὰ ἀρχίζει ἐπὶ τέλους νὰ ξεκαθαρίζῃ τὸ τοπίο. Ἡ ἀρκούδα, κάτω ἀπὸ τὸν ἀετὸ κι ὅλοι μαζὺ κάτω ἀπὸ τὴν κουκουβάγια. Γιὰ νὰ μαντέψουμε τὸ ποιὸς εἶναι ἡ κουκουβάγια παρακαλῶ!!! Ἄ γειά σας… Νὰ τοὺς δῶ λοιπὸν σὲ λίγο… Διότι ἤδη γνωρίζουμε τὸ ποιοί, γιατί, πότε θὰ ἀλλάξουν τὰ πάντα. Κι αὐτοὶ τὸ γνωρίζουν. Πρὸς τοῦτο καὶ βιάζονται. Πίστεψαν οἱ μωροὶ πὼς νίκησαν… Χά! Ἡ τελευταία κουβέντα δὲν ἔχει εἰπωθῇ ἀκόμη! Καὶ δὲν θὰ εἰπωθῆ ἀπὸ αὐτούς!!! Αὐτὸ σᾶς τὸ βεβαιώνω!!!

http://filonoi.gr/