«Μην ανοίγεις το στόμα σου και την καρδιά σου στον καθένα, στους χίλιους κι αν ένας καταλάβει...»

Αγ. Σεραφείμ του Σάρωφ


Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

Black Hat SEO ("απαγορευμένες" τεχνικές) για την προώθηση ιστοσελίδας


black hat SEO

Εισαγωγή στο Black Hat SEO


Οι τεχνικές Black Hat SEO  αποσκοπούν στην προώθηση ιστοσελίδων σε υψηλότερεςθέσεις  στα οργανικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης χρησιμοποιώντας μη αποδεκτές πρακτικές.  Για το λόγο αυτό οι ιστοσελίδες που τις υιοθετούν  τιμωρούνται από την Google και τις λοιπές  μηχανές αναζήτησης. Οι πιο βασικές από αυτές τις μη αποδεκτές πρακτικές search engine optimization είναι οι ακόλουθες:


Keyword stuffing


Είναι η πιο συνηθισμένη τεχνική Black Hat SEO.  Αναφέρεται στην πρακτική της επανάληψης keywords  σε μια προσπάθεια να ξεγελαστούν οι μηχανές αναζήτησης. Συχνά αυτά τα keywords εμφανίζονται σε λίστες ή εμφανίζονται με αφύσικο τρόπο. Το να γεμίζουμε την ιστοσελίδα μας με keywords συνεπάγεται αρνητική εμπειρία για τους επισκέπτες της ενώ θα μειώσει την κατάταξη της στα οργανικά αποτελέσματα.


Doorway pages


Είναι σελίδες φτωχού περιεχομένου που έχουν βελτιστοποιηθεί για συγκεκριμένα keywords και οι οποίες οδηγούν σε άλλη σελίδα από αυτή που αναζητούν οι χρήστες. Τείνουν να ενοχλούν τους χρήστες γιατί τους οδηγούν σε περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό που ζήτησαν.


Hidden text


Αφορά στην τοποθέτηση λιστών με keywords στο ίδιο χρώμα με το φόντο της ιστοσελίδας έτσι ώστε να μην είναι ορατές από τους χρήστες αλλά να ανιχνεύονται από τις μηχανές αναζήτησης. Είναι μια προσπάθεια να ξεγελαστούν οι τελευταίες και για αυτό τιμωρείται.  Ίσως η πιo χρησιμοποιημένη τεχνική Black Hat SEO.


Participating in link schemes


Αφορά σε linking με ιστοσελίδες των οποίων ο μοναδικός σκοπός τους είναι να προβάλλουν λίστες με συνδέσμους συχνά άσχετων μεταξύ τους σελίδων. Δεν έχουν καμία επίδραση στη βελτίωση  κατάταξης ενώ διατρέχετε τον κίνδυνο να τιμωρηθείτε για αυτή την πρακτική.


Automatically generated content


Είναι η παραγωγή κειμένου με αυτοματοποιημένο τρόπο όπως είναι η δημιουργία παραγράφων με τυχαίο κείμενο το οποίο δεν έχει αξία για τον αναγνώστη του αλλά το οποίο περιέχει keywords. Κείμενο αυτής της κατηγορίας θα μπορούσε να δημιουργηθεί με διάφορες τεχνικές, όπως είναι μέσω RSS feeds, με αποτελέσματα αναζήτησης, με τη χρήση συνωνύμων, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες όπως είναι τα Markov chains ή με αυτόματη μετάφραση η οποία δεν επιμελείται από ανθρώπους.


Cloacking


Αφορά στην πρακτική κατά την οποία παρουσιάζεται διαφορετικό περιεχόμενο ή URLs στους χρήστες και διαφορετικό στις μηχανές αναζήτησης. Θεωρείται ότι παραβιάζει τα Webmaster Guidlines της Google γιατί παρέχει στους χρήστες διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που αναζητούν.

Παράδειγμα cloacking είναι η παροχή σελίδας HTML text στις μηχανές αναζήτησης ενώ στους χρήστες παρουσιάζεται μια σελίδα με εικόνες ή flash.


Πριν από την χρήση του Panda και του Penguin οι περισσότεροι webmasters ήξεραν πόσο να παραβούν τα όρια του White Hat SEO και να είναι ασφαλείς. Μετά τη χρήση του Panda και του Penguin αυτό πιά δεν ισχύει. Ο μόνος τρόπος για να ξεχωρίσει πλέον μια ιστοσελίδα στις μηχανές αναζήτησης είναι να έχει περιεχόμενο το οποίο είναι μοναδικό και ενδιαφέρον για τους επισκέπτες της.