«Μην ανοίγεις το στόμα σου και την καρδιά σου στον καθένα, στους χίλιους κι αν ένας καταλάβει...»

Αγ. Σεραφείμ του Σάρωφ


Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Μηχανές αναζήτησης και ο τρόπος λειτουργίας τουςμηχανές αναζήτησης

Πως λειτουργούν οι μηχανές αναζήτησης


Οι μηχανές αναζήτησης αποτελούνται από 3 είδη λογισμικού, το spider software, το index software και το query software.  Αναλυτικότερα:


Το spider software


Είναι η “αράχνη” την οποία χρησιμοποιούν οι μηχανές αναζήτησης για να ψάχνει στο διαδίκτυο και να συλλέγει νέες ιστοσελίδες.

Αυτά τα spiders δεν συλλέγουν images, καταλαβαίνουν μονάχα το κείμενο των ιστοσελίδων, τα links και το URL.  Συλλέγουν όση περισσότερη πληροφορία μπορούν στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Εφόσον τα spiders δεν συλλέγουν images δεν μπορούν να καταλάβουν οτιδήποτε είναι δημιουργημένο σε flash ή οτιδήποτε είναι εικόνα.

  Συνεπώς είναι σημαντικό να βεβαιωθούμε ότι σε όλες μας τις φωτογραφίες, images, flash, logos, videos κάνουμε χρήση του alt tag για να τα περιγράψουμε.

Στην αντίθετη περίπτωση τα spiders θα τα αγνοήσουν και δεν θα δημιουργήσουν καμία προστιθέμενη αξία στη διαδικασία της προώθησης της ιστοσελίδας σας μέσω του search engine optimization.


Το index software


Είναι το λογισμικό που διαθέτουν οι μηχανές αναζήτησης το οποίο δέχεται τα δεδομένα που έχουν συλλέξει τα spiders και τα επεξεργάζεται με την χρησιμοποίηση ενός αλγορίθμου. Ο αλγόριθμος αυτός είναι μια πολύπλοκη μαθηματική φόρμουλα η οποία ευρετηριάζει λέξεις, ζευγάρια λέξεων και φράσεις.

  Με αυτό τον τρόπο αντιλαμβάνεται τη θεματολογία που καλύπτει η κάθε σελίδα. Στη συνέχεια βαθμολογεί τις σελίδες ανάλογα με το πόσο σημαντικές τις θεωρεί και κατόπιν τις αποθηκεύει.

  Η λειτουργία που επιτελούν αυτοί οι αλγόριθμοι είναι πολύ σημαντική.  Φαντανταστείτε ότι για μια τυπική αναζήτηση υπάρχουν χιλιάδες ή και εκατομμύρια ιστοσελίδες με σχετική πληροφόρηση.

  Οι αλγόριθμοι αξιολογούν αυτή την πληροφόρηση και την συσχετίζουν με την αναζήτηση έτσι ώστε οι χρήστες να έχουν την πιό σχετική πληροφόρηση.


Το query software


Είναι αυτό που βλέπουμε όταν χρησιμοποιούμε τις μηχανές αναζήτησης. Πληκτρολογούμε ένα keyword και μας εμφανίζονται τα οργανικά αποτελέσματα για αυτό.

  Για να εμφανιστούν αυτά τα αποτελέσματα το query software έχει ψάξει στις ευρετηριασμένες σελίδες που έχουν αποθηκευτεί στις μηχανές αναζήτησης και παρουσιάζει αυτά τα οποία θεωρεί τα πιό σχετικά και σημαντικά για το keyword που έχει χρησιμοποιηθεί.


Οι μηχανές αναζήτησης λοιπόν συλλέγουν, αναλύουν, ευρετηριάζουν, αξιολογούν και αποθηκεύουν τις ιστοσελίδες που υπάρχουν στο διαδίκτυο και διαθέτουν το αποτέλεσμα αυτών των εργασιών σε όσους πραγματοποιούν αναζητήσεις με συγκεκριμένα keywords.