«Μην ανοίγεις το στόμα σου και την καρδιά σου στον καθένα, στους χίλιους κι αν ένας καταλάβει...»

Αγ. Σεραφείμ του Σάρωφ


Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

Search Engine Ranking Factors Survey (που δίνουν μεγαλύτερο βάρος για την μέτρηση rank οι 100 μεγαλύτερες search engines)

Moz's 2013 Search Engine Ranking Factors presents survey data from over 100 search engine professionals and provides insight into the inner workings of the future of search. The following data represents the opinions of our respondents of the various weighting of factors thought to be used (or not used) in Google's search algorithm.

1. The Overall Algorithm

Notes on the survey's responses regarding the overall algorithm:
  1. Links are still believed to be the most important part of the algorithm (approximately 40%).
  2. Keyword usage on the page is still fundamental, and—other than links—is thought to be the most important type of factor.
  3. SEOs do not think social factors are important in the 2013 algorithm (only 7%), in contrast to the high correlations.

    see more:
    http://moz.com/search-ranking-factors/survey