«Μην ανοίγεις το στόμα σου και την καρδιά σου στον καθένα, στους χίλιους κι αν ένας καταλάβει...»

Αγ. Σεραφείμ του Σάρωφ


Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Προκήρυξη της ΕΟΚΑ προς τους προδότες


«ΠΡΟΔΟΤΑΙ,

Πολλά τα δεινά της δουλείας και ασφαλώς δεν είναι το ελάχιστον το ότι εξευτελίζει συνειδήσεις.

Εις κάθε αγώνα θα βρεθούν οι φαύλοι οι οποίοι είναι έτοιμοι να προσφέρουν εις τον δυναστών γην και ύδωρ, οι ακατονόμαστοι ολίγοι οι οποίοι γενικώς ανήκουν εις την κατωτάτην υποστάθμην της κοινωνίας, οι οποίοι είναι έτοιμοι να μετατρέψουν το αίμα του λαού εις ράβδους χρυσού. 

Άνθρωποι κενοί, άνθρωποι χωρίς ηθικόν περιεχόμενον, άνθρωποι μικροί, ασυνείδητοι και πωρωμένοι, άνθρωποι χωρίς αξιοπρέπειαν και ηθικήν υπόστασιν.

Εγκληματίαι, χαρτοκλέπται, κλέπται, απατεώνες, άεργοι.
Και ο κατακτητής αναζητεί τους ανθρώπους αυτούς και εν τη απογνώσει του, κενώτερος αυτός εις ηθικόν περιεχόμενον, πλέον πωρωμένος, και χωρίς κανένα ηθικόν ή λαϊκόν έρεισμα τους εγκολπώνεται προς στιγμήν δια να εξυπηρέτηση τους σκοπούς του.

Τους εξευτελίζει ακόμη περισσότερον, τους αγοράζει και τους μετατρέπει εις ΠΡΟΔΟΤΑΣ.

Προδότας της πατρίδας των, των συμπατριωτών των, των αδελφών των, προδότας των ιδίων των εαυτών των.

Διότι ας το καταλάβουν προδίδοντας την πατρίδα των, προδίδουν τους εαυτούς των.

Δίδουν εις τον δυνάστην ό,τι έχουν και ευρίσκονται ύστερα εις την πιο μαύρην απομόνωσιν, ηθικώς εξουθενωμένοι και κοινωνικώς αποστραγγισμένοι».

Πηγή: Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών

http://elldiktyo.blogspot.gr/