Πρόσφυγας σημαίνει λιποτάκτης...

"Η Συγχώρηση αυτού που σε έβλαψε, σε περιφρόνησε, σε διέβαλλε, σε επιβουλεύτηκε, σε εχθρεύτηκε (αδικώντας σε) καθ’ οιονδήποτε τρόπο είναι μια ανώτερη ηθική πράξη. Εξίσου υψηλή ηθική αξία έχει το να ζητήσει κάποιος ειλικρινή Συγχώρηση για τα δεινά που προκάλεσε (με τις πράξεις ή/και με την απραξία του) σε κάποιον άλλον. Με μια ΔΙΑΦΟΡΑ. Το δεύτερο έχει αξία ΜΟΝΟΝ όταν απευθύνεται σε κάποιον κατώτερο από πλευράς κοινωνικής/πολιτικής/οικονομικής ισχύος. Τι αξία μπορεί να έχει άραγε μια «Συγγνώμη» που απευθύνεται σε κάποιον «ανώτερο κοινωνικά» (και «ισχυρότερο») όπου εάν τολμήσεις να μην ζητήσεις «συγγνώμη» (συνοδευόμενο δε με πολλαπλάσια «αποκατάσταση» ζημιών) γι’ αυτά που του έκανες όταν ήταν «κατώτερος» μπορεί να σε συντρίψει «ανταποδοτικά» αλλά και «προς παραδειγματισμό» κάθε άλλου (κατώτερου αλλά και «ανώτερου») που θα αποτολμήσει τα ίδια;"

Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Προκήρυξη της ΕΟΚΑ προς τους προδότες


«ΠΡΟΔΟΤΑΙ,

Πολλά τα δεινά της δουλείας και ασφαλώς δεν είναι το ελάχιστον το ότι εξευτελίζει συνειδήσεις.

Εις κάθε αγώνα θα βρεθούν οι φαύλοι οι οποίοι είναι έτοιμοι να προσφέρουν εις τον δυναστών γην και ύδωρ, οι ακατονόμαστοι ολίγοι οι οποίοι γενικώς ανήκουν εις την κατωτάτην υποστάθμην της κοινωνίας, οι οποίοι είναι έτοιμοι να μετατρέψουν το αίμα του λαού εις ράβδους χρυσού. 

Άνθρωποι κενοί, άνθρωποι χωρίς ηθικόν περιεχόμενον, άνθρωποι μικροί, ασυνείδητοι και πωρωμένοι, άνθρωποι χωρίς αξιοπρέπειαν και ηθικήν υπόστασιν.

Εγκληματίαι, χαρτοκλέπται, κλέπται, απατεώνες, άεργοι.
Και ο κατακτητής αναζητεί τους ανθρώπους αυτούς και εν τη απογνώσει του, κενώτερος αυτός εις ηθικόν περιεχόμενον, πλέον πωρωμένος, και χωρίς κανένα ηθικόν ή λαϊκόν έρεισμα τους εγκολπώνεται προς στιγμήν δια να εξυπηρέτηση τους σκοπούς του.

Τους εξευτελίζει ακόμη περισσότερον, τους αγοράζει και τους μετατρέπει εις ΠΡΟΔΟΤΑΣ.

Προδότας της πατρίδας των, των συμπατριωτών των, των αδελφών των, προδότας των ιδίων των εαυτών των.

Διότι ας το καταλάβουν προδίδοντας την πατρίδα των, προδίδουν τους εαυτούς των.

Δίδουν εις τον δυνάστην ό,τι έχουν και ευρίσκονται ύστερα εις την πιο μαύρην απομόνωσιν, ηθικώς εξουθενωμένοι και κοινωνικώς αποστραγγισμένοι».

Πηγή: Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών

http://elldiktyo.blogspot.gr/