Πρόσφυγας σημαίνει λιποτάκτης...

"Η Συγχώρηση αυτού που σε έβλαψε, σε περιφρόνησε, σε διέβαλλε, σε επιβουλεύτηκε, σε εχθρεύτηκε (αδικώντας σε) καθ’ οιονδήποτε τρόπο είναι μια ανώτερη ηθική πράξη. Εξίσου υψηλή ηθική αξία έχει το να ζητήσει κάποιος ειλικρινή Συγχώρηση για τα δεινά που προκάλεσε (με τις πράξεις ή/και με την απραξία του) σε κάποιον άλλον. Με μια ΔΙΑΦΟΡΑ. Το δεύτερο έχει αξία ΜΟΝΟΝ όταν απευθύνεται σε κάποιον κατώτερο από πλευράς κοινωνικής/πολιτικής/οικονομικής ισχύος. Τι αξία μπορεί να έχει άραγε μια «Συγγνώμη» που απευθύνεται σε κάποιον «ανώτερο κοινωνικά» (και «ισχυρότερο») όπου εάν τολμήσεις να μην ζητήσεις «συγγνώμη» (συνοδευόμενο δε με πολλαπλάσια «αποκατάσταση» ζημιών) γι’ αυτά που του έκανες όταν ήταν «κατώτερος» μπορεί να σε συντρίψει «ανταποδοτικά» αλλά και «προς παραδειγματισμό» κάθε άλλου (κατώτερου αλλά και «ανώτερου») που θα αποτολμήσει τα ίδια;"

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

Θεωρητικά το Δικαίωμα στην Ατομική Ασφάλεια το έχει κάθε Πολίτης...Έχει όμως και την "απαραίτητη εξουσία" για να την "διεκδικήσει";


 Η προσωπική ασφάλεια ως εξουσία

των Καθηγητών: ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ -
ΙΓΝΑΤΙΔΗ ΝΙΚΗ
Α.Μ 1340200800111

Περιεχόμενο εξουσίας

Το δικαίωμα της προσωπικής ασφάλειας, εκφράζεται ως εξουσία στην έννομη τάξη.

Η εξουσία αυτή εμφανίζεται τόσο με το θετικό και ενεργητικό περιεχόμενο όσο και με το αρνητικό και παθητικό.

Η εξουσία που παρέχει το δικαίωμα προσωπικής ασφάλειας αναλύεται σε μερικότερες εξουσίες, που καλύπτουν όσο είναι δυνατό, όλο το φάσμα προστασίας του ανθρώπου από τους κινδύνους για την υλική και πνευματική του ακεραιότητα.

Το θετικό ενεργητικό περιεχόμενο της εξουσίας της ασφάλειας εκφράζεται ως πράξη και ενέργεια.

Το άτομο μπορεί κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την διαφύλαξη της προσωπικής του ασφάλειας.


Οι ενέργειές του πηγάζουν από την εξουσία που του δίνει το δικαίωμα στην προσωπική ασφάλεια.

Βέβαια, η εξουσία του αυτή υπόκειται σε κάποιους, προκαθορισμένους κατά βάση, περιορισμούς.  


Οι περιορισμοί αυτοί δεν μπορούν παρά να συνδέονται με τα δικαιώματα των άλλων συνάνθρωπων.

Στο ίδιο πλαίσιο, το άτομο έχει και την εξουσία να μη προβεί σε κάποια ενέργεια προκειμένου να διαφυλάξει την προσωπική του ασφάλεια, η αρνητική αυτή στάση του συνθέτει το παθητικό περιεχόμενο εξουσίας προσωπικής ασφάλειας.

Η εξουσία σε κάθε περίπτωση έχει χαρακτήρα αμυντικό και όχι επιθετικό, αφού ούτος η
άλλως εκφράζει μια προληπτική αρχή.

Ως αμυντικό δικαίωμα έχει ως κύριο στόχο την διατήρηση της υπάρχουσας ειρηνευμένης κατάστασης του εννόμου αγαθού και την απόκρουση οποιασδήποτε εξωτερικής επίθεσης – επίδρασης που τείνει και προοιωνίζει τη διατάραξη της κατάστασης ασφάλειας του ατόμου.

Το δικαίωμα αυτό του ατόμου, ως θεμελιώδες για την υπόσταση του στρέφεται κατά παντός πιθανού να το προσβάλλει, ήτοι, μπορεί να ενεργοποιηθεί τόσο έναντι του κράτους και των μηχανισμών του όσο και ενάντια στους ίδιους τους ιδιώτες.

Στρέφεται δηλαδή κατά της επιθετικής εξουσίας από όπου και αν προέρχεται, δημόσια ή ιδιωτική.

http://seminaria-asfalias.blogspot.gr