Πρόσφυγας σημαίνει λιποτάκτης...

"Η Συγχώρηση αυτού που σε έβλαψε, σε περιφρόνησε, σε διέβαλλε, σε επιβουλεύτηκε, σε εχθρεύτηκε (αδικώντας σε) καθ’ οιονδήποτε τρόπο είναι μια ανώτερη ηθική πράξη. Εξίσου υψηλή ηθική αξία έχει το να ζητήσει κάποιος ειλικρινή Συγχώρηση για τα δεινά που προκάλεσε (με τις πράξεις ή/και με την απραξία του) σε κάποιον άλλον. Με μια ΔΙΑΦΟΡΑ. Το δεύτερο έχει αξία ΜΟΝΟΝ όταν απευθύνεται σε κάποιον κατώτερο από πλευράς κοινωνικής/πολιτικής/οικονομικής ισχύος. Τι αξία μπορεί να έχει άραγε μια «Συγγνώμη» που απευθύνεται σε κάποιον «ανώτερο κοινωνικά» (και «ισχυρότερο») όπου εάν τολμήσεις να μην ζητήσεις «συγγνώμη» (συνοδευόμενο δε με πολλαπλάσια «αποκατάσταση» ζημιών) γι’ αυτά που του έκανες όταν ήταν «κατώτερος» μπορεί να σε συντρίψει «ανταποδοτικά» αλλά και «προς παραδειγματισμό» κάθε άλλου (κατώτερου αλλά και «ανώτερου») που θα αποτολμήσει τα ίδια;"

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

"Πως να νικήσεις σε ένα περίπλοκο κόσμο",το Νέο Δόγμα του Αμερικανικού Στρατού

Άνδρες των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στο βόρειο Αφγανιστάν το 2001, συνεργάστηκαν με την "Βόρεια Συμμαχία" για την εκδίωξη των Ταλιμπάν από την εξουσία (Πηγή)
Αυτός είναι ο τίτλος του νέου επιχειρησιακού δόγματος του αμερικανικού στρατού, που κοινοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2014 και παρουσιάσθηκε στα πλαίσια της ετήσιας διάσκεψης AUSA, από τον αρχηγό του αμερικανικού ΓΕΣ, στρατηγού Οντιέρνο,

Ένα σημείο που επικεντρώνεται το νέο δόγμα είναι η ανάγκη στενής συνεργασίας, θα έλεγα περισσότερο η ενσωμάτωση προσπαθειών των μονάδων ειδικών επιχειρήσεων με μονάδες του υπόλοιπου συμβατικού στρατού.

Μέσα στο δόγμα επισημαίνεται ότι χωρίς αυτή την απαραίτητη διαλειτουργικότητα όχι μόνο μέσα στον στρατό ξηράς, αλλά διακλαδικά, δεν επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα. Βέβαια, από ιδρύσεως των ειδικών δυνάμεων μέσα στον αμερικανικό στρατό ξηράς, υπήρχε μια μορφή συνεργασίας μεταξύ ειδικών και συμβατικών δυνάμεων . Άλλωστε το προσωπικό επιλεγόταν από τους υπηρετούντες σε άλλα όπλα ή σώματα και οι ειδικές δυνάμεις πάντα βάσιζαν την διοικητική τους μέριμνα στον στρατό.  Από την άλλη πλευρά ο συμβατικός στρατός στηριζόταν στις πληροφορίες που του παρείχαν οι ειδικές δυνάμεις για να σχεδιάσει και να εκτελέσει τις επιχειρήσεις του, όπως για παράδειγμα στο Βιετνάμ.

Δεν είχαν όμως ποτέ στο παρελθόν, (μέχρι τον πρώτο πόλεμο του κόλπου) στενή συνεργασία στις επιχειρήσεις, με συντονισμό προσπαθειών προς επίτευξη κοινού στόχου. Τόσο στο Ιράκ, όσο και στο Αφγανιστάν,  η επιχειρησιακή ανάγκη, στα πλαίσια του αντι-ανταρτοπολέμου, οδήγησε μοιραία στην στενή επαφή και στην διαλειτουργικότητα. Όλες αυτές οι συσσωρευμένες εμπειρίες, των τελευταίων πολέμων, ειδικά στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του ανταρτοπολέμου, έχουν καταγραφεί και διοχετεύονται μέσα στο νέο δόγμα.

Ο στρατηγός Οντιέρνο, απόφοιτος της στρατιωτικής σχολής  του West Point, προερχόμενος από το όπλο του Πυροβολικού, έχοντας συμμετάσχει στις επιχειρήσεις του Ιράκ, σαν διοικητής μεραρχίας Πεζικού (παρακαλώ!!) είχε αναλάβει και αποστολή στις επιχειρήσεις σταθεροποίησης και προς το τέλος ήταν αυτός που υλοποίησε την σταδιακή αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ. Οι εμπειρίες του προφανώς, σε επαφή με ομάδες των ειδικών δυνάμεων και τον τρόπο δράσης του σε συνεργασία με άλλες συμβατικές μονάδες, τον οδήγησαν στη σύλληψη της σύνταξης του νέου δόγματος.

Με το νέο επιχειρησιακό δόγμα, επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος των δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων και αποτελεί επιχειρησιακή αναγκαιότητα η "ενσωμάτωση" ειδικών και συμβατικών δυνάμεων.

Ποιός είναι αυτός ο ρόλος;
  1. Ο ρόλος τους συνίσταται στην υποστήριξη και συμπλήρωση των επιχειρήσεων. 
  2. Οι ειδικές επιχειρήσεις διεξάγονται για την στρατηγική ή/και τακτική υποστήριξη και υποβοήθηση των επιχειρήσεων όλων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων. 
  3. Εκτελούνται παράλληλα και συγχρόνως με τις χερσαίες, ναυτικές και αεροπορικές επιχειρήσεις και τις συμπληρώνουν.
  4. Επεκτείνουν τις επιχειρήσεις εντός του εχθρικού εδάφους και συνήθως σε μεγάλο βάθος.
  5. Συνεχίζουν τις επιχειρήσεις ακόμη και σε δυσμενή εξέλιξη της κατάστασης με την διεξαγωγή ανορθόδοξου πολέμου
Χρειάζεται όμως στενή συνεργασία και σωστός συντονισμός με όλους τους άλλους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων προς αποφυγή αδελφοκτόνων πυρών, άσκοπων διπλών προσπαθειών και το χειρότερο, πρόωρης αποκάλυψης μιας ειδικής επιχείρησης με καταστροφικά αποτελέσματα.

"Ο έχων ώτα ακούειν, ακουέτω"


Ανιχνευτής