Πρόσφυγας σημαίνει λιποτάκτης...

"Η Συγχώρηση αυτού που σε έβλαψε, σε περιφρόνησε, σε διέβαλλε, σε επιβουλεύτηκε, σε εχθρεύτηκε (αδικώντας σε) καθ’ οιονδήποτε τρόπο είναι μια ανώτερη ηθική πράξη. Εξίσου υψηλή ηθική αξία έχει το να ζητήσει κάποιος ειλικρινή Συγχώρηση για τα δεινά που προκάλεσε (με τις πράξεις ή/και με την απραξία του) σε κάποιον άλλον. Με μια ΔΙΑΦΟΡΑ. Το δεύτερο έχει αξία ΜΟΝΟΝ όταν απευθύνεται σε κάποιον κατώτερο από πλευράς κοινωνικής/πολιτικής/οικονομικής ισχύος. Τι αξία μπορεί να έχει άραγε μια «Συγγνώμη» που απευθύνεται σε κάποιον «ανώτερο κοινωνικά» (και «ισχυρότερο») όπου εάν τολμήσεις να μην ζητήσεις «συγγνώμη» (συνοδευόμενο δε με πολλαπλάσια «αποκατάσταση» ζημιών) γι’ αυτά που του έκανες όταν ήταν «κατώτερος» μπορεί να σε συντρίψει «ανταποδοτικά» αλλά και «προς παραδειγματισμό» κάθε άλλου (κατώτερου αλλά και «ανώτερου») που θα αποτολμήσει τα ίδια;"

Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

Η "Κάστα των Επιτήδειων" ως..."πλήθος μυρμήγκων" (στίχοι: Κ.Καρυωτάκης)...


Επιμέλεια: Γιώργος Ανεστόπουλος

...καθώς, όταν την εύκολον
λείαν αποκομίσει,


φεύγει, διστάζει,


 κι έπειτα
σε μια γραμμήν ελίσσεται
πλήθος μυρμήγκων,



μεγάλα προπορεύονται
έντομα, μέγα φέροντα
βάρος,


ακολουθούσι,
με φορτίο ελαφρότερο,
μικρότερα άλλα...


....ούτω την χώραν νέμεται


η στρατιά της ήττης,


του λαού την απόφασιν,
άτεγκτον, φοβεράν, 
περιφρονούσα...



Αλλά τι λέγω; Θρήνησε,
θρήνησε την πατρίδα,


νεκράν όπου σκυλεύουν
αλλοφρονούσα τέκνα της...


Μικράν, μικράν, κατάπτυστον
ψυχήν  έχουν αι μάζαι,
ιδιοτελή καρδίαν,


και παρειάν αναίσθητον
εις τους κολάφους.