Πρόσφυγας σημαίνει λιποτάκτης...

"Η Συγχώρηση αυτού που σε έβλαψε, σε περιφρόνησε, σε διέβαλλε, σε επιβουλεύτηκε, σε εχθρεύτηκε (αδικώντας σε) καθ’ οιονδήποτε τρόπο είναι μια ανώτερη ηθική πράξη. Εξίσου υψηλή ηθική αξία έχει το να ζητήσει κάποιος ειλικρινή Συγχώρηση για τα δεινά που προκάλεσε (με τις πράξεις ή/και με την απραξία του) σε κάποιον άλλον. Με μια ΔΙΑΦΟΡΑ. Το δεύτερο έχει αξία ΜΟΝΟΝ όταν απευθύνεται σε κάποιον κατώτερο από πλευράς κοινωνικής/πολιτικής/οικονομικής ισχύος. Τι αξία μπορεί να έχει άραγε μια «Συγγνώμη» που απευθύνεται σε κάποιον «ανώτερο κοινωνικά» (και «ισχυρότερο») όπου εάν τολμήσεις να μην ζητήσεις «συγγνώμη» (συνοδευόμενο δε με πολλαπλάσια «αποκατάσταση» ζημιών) γι’ αυτά που του έκανες όταν ήταν «κατώτερος» μπορεί να σε συντρίψει «ανταποδοτικά» αλλά και «προς παραδειγματισμό» κάθε άλλου (κατώτερου αλλά και «ανώτερου») που θα αποτολμήσει τα ίδια;"

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

Περί "Τύπων" και "Φύσης" των Αποστολών που αναλαμβάνει ένα Αντάρτικο Πόλης


Carlos Marighella

ON THE TYPES AND NATURE OF MISSIONS FOR THE URBAN GUERRILLA

In order to achieve the objectives previously listed, the urban guerrilla is obliged, in his tactics, to follow missions whose nature is as different or diversified as possible.

 The urban guerrilla does not arbitrarily choose this or that mission. Some actions are simple; others are complicated.

The inexperienced guerrilla must be gradually introduced into actions and operations which run from the simple to the complex.


 He begins with small missions and tasks until he becomes completely experienced.


Before any action, the urban guerrilla must think of the methods and the personnel at his disposal to carry out the mission. Operations and actions that demand the urban guerrilla's technical preparation cannot be carried out by someone who lacks the technical skill. With these precautions, the missions which the urban guerrilla can undertake are the following:

1. assaults

2. raids and penetrations

3. occupations

4. ambushes

5. street tactics

6. strikes and work stoppages


7. desertions, diversions, seizures, expropriation of weapons, ammunition and explosives

8. liberation of prisoners

9. executions

10. kidnappings

11. sabotage


12. terrorism

13. armed propaganda

14. war of nerves


https://www.marxists.org