Πρόσφυγας σημαίνει λιποτάκτης...

«Μην ανοίγεις το στόμα σου και την καρδιά σου στον καθένα, στους χίλιους κι αν ένας καταλάβει...»

Αγ. Σεραφείμ του Σάρωφ


Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

Ε, δεν έχουν τον Θεό τους μερικοί!!!Κι όμως δίνουν αυξήσεις στο δημόσιο! (την στιγμή που εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι στερούνται τα στοιχειώδη...θέρμανση, περίθαλψη, τροφή, ρούχα...όταν το περιβόητο ΤΕΒΑ δεν έχει ξεκινήσει ακόμη...όταν το δωρεάν ρεύμα δεν έχει δοθεί ακόμη στους δικαιούχους...όταν ούτε επίδομα ανεργίας, ούτε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δίνεται στη φτωχολογιά...όταν οι κατεστραμμένοι μικροέμποροι φορολογούνται ανηλεώς και εγκληματικά με τεκμήρια και χωρίς αφορολόγητο...γιατί; για να δίνετε παχυλούς μισθούς και αυξήσεις στους δημόσιους υπαλλήλους;Πόσο θέλει λέτε ακόμη για να πέσουν πάνω τους οργισμένοι οι "άθλιοι των αθλίων" και να τους κάνουν κομμάτια; Μαζί κι αυτούς που ΔΙΑΡΚΩΣ τους στηρίζουν...άι σιχτιρ πια...)Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Τη στιγμή που το νέο μνημόνιο επιτάσσει μείωση της μισθολογικής δαπάνης του δημοσίου ως ποσοστό του ΑΕΠ έως το 2019, κι ενώ επίκειται άγριο "μαχαίρι" στις κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου, η κυβέρνηση δίνει αυξήσεις σε 314.000 δημοσίους υπαλλήλους.


Επ' αυτού πάντως η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη κίνηση είναι "δημοσιονομικά ουδέτερη" και συνεπώς δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η δαπάνη για τις αυξήσεις βρίσκεται εντός των πλαισίων που βάζει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Πολιτικής. Εξάλλου, ο κανόνας 1 πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο για κάθε 5 αποχωρήσεις - συνταξιοδοτήσεις θα συνεχίσει να ισχύει και το 2016, γεγονός που οδηγεί σε μείωση της μισθολογικής δαπάνης του δημοσίου.

Ειδικότερα, με βάση τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου με τα 13 προαπαιτούμενα που κατέθεσε στη Βουλή το περασμένο Σαββάτο το Υπουργείο Οικονομικών έρχονται οι παρακάτω βασικές ανατροπές στο μισθολόγιο του Δημοσίου.

* Περίπου 314.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αύξηση 20 έως 44 ευρώ στο βασικό μισθό το 2016, ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα τους. Συνολικά η αύξηση στους βασικούς μισθούς, στα περίπου 3/5 των εργαζομένων στο Δημόσιο (που είχαν θιγεί από το "πάγωμα" των ωριμάνσεων το 2011), θα ανέλθει στο 25% σε βάθος τετραετίας. Έτσι οι εν λόγω εργαζόμενοι θα λάβουν αυξήσεις 79 -177 ευρώ στο διάστημα 2016 - 2019.

* Παράλληλα, αύξηση 14% στο επίδομα θέσης τους θα λάβουν οι προϊστάμενοι στη δημόσια διοίκηση.

Κύκλοι του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης "αποκωδικοποιούν" τις διατάξεις του νέου μισθολογίου. Όπως εξηγούν αυτές φέρνουν τα εξής:

* αποσύνδεση του βαθμού από το μισθό
* ένταξη των μετακλητών υπαλλήλων στο μισθολόγιο

Πιο συγκεκριμένα:

1. Αποσυνδέεται ο βαθμός με τον μισθό. Mε τον τρόπο αυτό η μισθολογική εξέλιξη πραγματοποιείται ακώλυτα και ακολουθεί το συνολικό χρόνο υπηρεσίας που κατέχει ο υπάλληλος, ανεξάρτητα με το εάν έχει καταταγεί με τις μεταβατικές διατάξεις του ισχύοντος μισθολογίου για το προσωπικό που υπηρετούσε κατά την έναρξη ισχύος του (1η Νοεμβρίου 2011) ή με τις πάγιες διατάξεις για όσους προσλήφθηκαν μετά την ανωτέρω ημερομηνία.

Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τον σεβασμό της βαθμολογικής αλλά και μισθολογικής ωρίμανσης των υπαλλήλων και την άρση των στρεβλώσεων που παρατηρήθηκαν με τη διαφορετική βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη αυτών σύμφωνα με τα όσα προέβλεπε ο προηγούμενος μισθολογικός νόμος.

2. Εντάσσονται στο νέο μισθολόγιο και οι μετακλητοί υπάλληλοι. Ο νέος μισθολογικός νόμος εντάσσει στις ρυθμίσεις του το σύνολο των μετακλητών υπαλλήλων που υπηρετούν στα γραφεία των μελών της Κυβέρνησης, των υφυπουργών, των Γενικών Γραμματέων, των αιρετών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π., σε προωθημένο Μισθολογικό Κλιμάκιο για τη διάρκεια της θητείας τους στις θέσεις αυτές.

Επιπροσθέτως, εντάσσεται το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των ΑΔΑ, καθώς και το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, κατηγορίες οι οποίες διατηρούσαν ειδικά μισθολογικά καθεστώτα.

3. Διαμόρφωση νέων αποδοχών με τα ακόλουθα συστατικά:

* Βασικός μισθός: Η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων πραγματοποιείται σε συγκεκριμένα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσής τους (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης). Ειδικότερα, προβλέπονται 13 Μισθολογικά Κλιμάκια για τους υπαλλήλους της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας και 19 για αυτούς των Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
* Η ένταξη των υπαλλήλων στα οικεία Μισθολογικά Κλιμάκιακαθορίζεται, ανάλογα: με την εκπαιδευτική κατηγορία, τα έτη υπηρεσίας, τα αυξημένα τυπικά προσόντα.
* Προβλέπεται προωθημένη μισθολογική κατάταξη για τους υπαλλήλους με αυξημένα τυπικά προσόντα.
* Προβλέπεται προωθημένη μισθολογική κατάταξη για τους κατόχους μεταπτυχιακών η/και διδακτορικών τίτλων σπουδών, καθώς και για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
* Για τους υπαλλήλους της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας προβλέπεται αλλαγή Μισθολογικού Κλιμακίου κάθε τρία (3) έτη. Για τους υπαλλήλους της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας αλλαγή Μισθολογικού Κλιμακίου κάθε δύο (2) έτη.
* Από την ένταξη των υπαλλήλων στο νέο σύστημα θα υπάρξει αύξηση του βασικού μισθού για 314.000 περίπου υπαλλήλους (σε σύνολο 567.000 περίπου) η οποία θα χορηγηθεί σταδιακά σε διάστημα 4 ετών, προκειμένου να υπάρξει μια ομαλή αντιμετώπιση του αυξημένου μισθολογικού κόστους.
Επισημαίνεται ότι μετά τη νέα κατάταξη του προσωπικού στο νέο σύστημα αμοιβών θα υπάρξει αναστολή της μισθολογικής εξέλιξής τους μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2017, προκειμένου αφενός να αντιμετωπιστεί το κόστος της νέας κατάταξης των υπαλλήλων. Από η Ιανουαρίου 2018 η απονομή μισθολογικών κλιμακίων, βάσει του χρόνου υπηρεσίας του υπαλλήλου θα πραγματοποιείται κανονικά.
* Προβλέπεται ενίσχυση των θέσεων ευθύνης με αύξηση των αντίστοιχων επιδομάτων, κατά μέσο όρο κατά 14% περίπου, ως εξής:
Γενικός Διευθυντής : από 900 € σε 1.000 €
Διευθυντής : από 400 € σε 450 €
Υποδιευθυντής : από 300 € σε 350 €
Τμηματάρχης : από 250 € σε 300 €
Η αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης καταβάλλεται στο ακέραιο με την εφαρμογή του νέου συστήματος.
* Πέραν του επιδόματος θέσης ευθύνης, τα υπόλοιπα επιδόματα, παραμεθορίων περιοχών, επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και η οικογενειακή παροχή, παραμένουν στο ίδιο ύψος και συνεχίζουν να καταβάλλονται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
* Εφόσον από την εφαρμογή του νέου συστήματος αμοιβών ο υπάλληλος δικαιούται αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που ελάμβανε με το σημερινό σύστημα, προβλέπεται η διατήρηση προσωπικής διαφοράς η οποία θα συμψηφίζεται με μελλοντική αύξηση του βασικού μισθού του υπαλλήλου λόγω κανονικής (βάσει ετών υπηρεσίας) μισθολογικής εξέλιξης και όχι λόγω προωθημένης εξέλιξης ή λήψης επιδόματος θέσης ευθύνης. Πρόκειται για την πρόβλεψη που διασφαλίζει τη μη ύπαρξη μειώσεων αποδοχών.

Παραδείγματα κατάταξης υπαλλήλων με το νέο σύστημα

1. Υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με επτά (7) έτη υπηρεσίας, καθηλωμένος με το ισχύον σύστημα στο ΣΤ' βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο ΣΤ0 (1.092 €) στο νέο σύστημα θα καταταγεί στο μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του (Μισθολογικό Κλιμάκιο 4) με βασικό μισθό 1.269 €.
Η προκύπτουσα αύξηση των 177€ θα χορηγηθεί σε διάστημα τετραετίας. Δηλαδή το πρώτο έτος εφαρμογής του μισθολογίου (2016) ο βασικός μισθός του θα είναι 1.136,25 €, το δεύτερο έτος (2017) 1.180,50 €, το τρίτο (2018) 1.224,75 € και το τέταρτο ( 2019) 1.269 €.

2. Υπάλληλος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με δεκατρία (13) έτη υπηρεσίας, καθηλωμένος με το ισχύον σύστημα στον Ε' βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο Ε2 (1.187 €), στο νέο σύστημα θα καταταγεί στο μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του (Μ.Κ. 7) με βασικό μισθό 1.367 €.

Η προκύπτουσα αύξηση των 180 € θα χορηγηθεί σε διάστημα τετραετίας.

Δηλαδή το πρώτο έτος εφαρμογής του μισθολογίου (2016) ο βασικός μισθός του θα είναι 1.232 €, το δεύτερο έτος (2017) 1.277 €, το τρίτο (2018) 1.322 € και το τέταρτο ( 2019) 1.367 €.

3. Υπάλληλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τριάντα ένα (31) έτη υπηρεσίας, καθηλωμένος με το ισχύον σύστημα στον Γ ' βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο Γ5 (1.379 €), στο νέο σύστημα θα καταταγεί στο μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του (Μ.Κ. 11) με βασικό μισθό 1.458 €.
Η προκύπτουσα αύξηση των 79 € θα χορηγηθεί σε διάστημα τετραετίας. Δηλαδή το πρώτο έτος εφαρμογής του μισθολογίου (2016) ο βασικός μισθός του θα είναι 1.398,75 €, το δεύτερο έτος (2017) 1.418,50 €, το τρίτο (2018) 1.438,25 € και το τέταρτο ( 2019) 1.458 €.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον μεσολαβήσει αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου, η διαφορά του βασικού μισθού, λόγω της αλλαγής αυτής, καταβάλλεται στο ακέραιο, ενώ συνεχίζεται η σταδιακή καταβολή της πρώτης αύξησης.

4. Σε περίπτωση που από τη νέα κατάταξη του υπαλλήλου προκύψει βασικός μισθός χαμηλότερος από αυτόν που λαμβάνει σήμερα ο υπάλληλος (λόγω της αλλαγής του μισθολογικού βήματος), η διαφορά αυτή διατηρείται ως προσωπική και μειώνεται από οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών του, πλην αυτής που προέρχεται από την άριστη αξιολόγησή του ή την επιλογή του σε θέση ευθύνης.

Π.χ. υπάλληλος Πανεστημιακής Εκπαίδευσης με 19 έτη υπηρεσίας στο βαθμό Γ' και μισθολογικό κλιμάκιο Γ2 λαμβάνει σήμερα βασικό μισθό 1.652 €.

Με τη νέα κατάταξη κατατάσσεται στο Μισθολογικό Κλιμάκιο 10 με βασικό μισθό 1.623 €. Δηλαδή παρουσιάζεται μία διαφορά των 29 € η οποία εξακολουθεί να καταβάλλεται σε αυτόν ως προσωπική και η οποία θα μειωθεί/εξαφανιστεί όταν ο εν λόγω υπάλληλος αλλάξει λόγω ετών υπηρεσίας Μισθολογικό Κλιμάκιο (όταν μετακινηθεί στο Μισθολογικό Κλιμάκιο 11 με βασικό μισθό 1.682 €).