Πρόσφυγας σημαίνει λιποτάκτης...

"Οι άνθρωποι επιδιώκουν να βολευτούν. Μόνο όμως όσο είναι ξεβολεμένοι υπάρχει ελπίδα γι' αυτούς" (Ralph Waldo Emerson). Όσο για τις δικαιολογίες πως δεν υπάρχει κανένας αξιόλογος "Σχεδιασμός" για να ακολουθήσει κανείς,δεν είναι αυτό το "πρωτεύον"...Ακόμη κι αν υπήρχε, ιδού τι έλεγε ένας Αρχιστράτηγος (Von Moltke) περί τούτου: "Ένα σχέδιο μάχης έχει διάρκεια ζωής όσο τα πρώτα λεπτά της μάχης..." Πράγμα που σημαίνει: Τόσο πριν όσο και μετά το «Σημείο 0 της Σύγκρουσης» είναι θέμα "Ψυχής", Αποφασιστικότητας, προετοιμασίας, ικανότητας προσαρμογής...Όσο όμως οι "βολεμένοι" είναι "απίστευτα πολλοί", "ισχυροί" και "αδίστακτοι" και όσο η Φτωχολογιά είναι ένα τσούρμο "ΔΕΙΛΟΙ", κανένα Φονικό Καθεστώς δεν κινδυνεύει...κι αυτό το "ΞΕΡΟΥΝ"..."

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

Περίμενε θλίψεις καί ὑπόμενέ τις μέ γενναιοψυχία,Στάρετς Σάββας ὁ ΠαρηγορητήςΣτάρετς Σάββας ὁ Παρηγορητής


«Δέν πρέπει σέ ὁποιεσδήποτε περιπτώσεις καί περιστάσεις νά χάνετε τό θάρρος σας ἤ νά ἀπελπίζεσθε.

Ἡ ἀπελπισία φονεύει τήν ἐνέργεια πού χρειάζεται γιά νά λάβουμε στήν καρδιά μας τό Ἅγιο Πνεῦμα.

Ὁ ἀπελπισμένος χάνει τήν προσευχή καί νεκρώνεται γιά τόν πνευματικό ἀγώνα.

Νά ξέρετε ὅτι τή στιγμή τῆς ἀποθαρρύνσεως καί τῆς ἀπελπισίας δέ σᾶς ἀφήνει ὁ Κύριος, ἀλλά ἐσεῖς ἀφήνετε τόν Κύριο.

Ὁτιδήποτε θλιβερό κι ἄν σᾶς συμβαίνει, καλέστε νοερά τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, πού ζεῖ μέσα στήν καρδιά σας. Ἐκεῖνος περιμένει τήν πρόσκλησή σας.

Μήν ἀπογοητεύεσθε καί μήν νοιώθετε στενοχώρια γιά τή ζωή σας.

Ἡ ζωή εἶναι ἀνυπόφορη μόνο γιά τούς δυσσεβεῖς, ἀλλά ὅποιος πιστεύει στόν Ἰησοῦ Χριστό καί ἐλπίζει σ’ Αὐτόν, πρέπει νά χαίρεται καί νά ἐκτιμᾶ τή ζωή.

Ἡ ἐπίγεια ζωή μᾶς εἶναι ἀπαραίτητη σάν προετοιμασία γιά τήν αἰώνια ζωή: γιά νά δοξάσουμε ἐδῶ τό Θεό, νά εὐεργετήσουμε τόν πλησίον καί νά ἐπιτύχουμε τήν Αἰωνία Βασιλεία διά τῆς στενῆς ὁδοῦ πού προστάζει τό Εὐαγγέλιο.

Ἡ ζωή δέ μᾶς δόθηκε γιά ἐπίγειες ἀπολαύσεις. «Μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν», ὄχι οἱ γελῶντες.

Ἀναπαύσου στίς χαρές, ὅσο δέν ὑπάρχουν θλίψεις. 

Καί μετά τίς χαρές, μήν τρομάξεις.

Περίμενε θλίψεις καί ὑπόμενέ τις μέ γενναιοψυχία.

Ὅσες περισσότερες θλίψεις, τόσο περισσότερη σωτηρία.

Ἡ ἀπελπισία, ἡ νωθρότητα καί ἡ ἀμέλεια εἶναι οἱ τρεῖς γίγαντες μέ τούς ὁποίους εἶναι δεμένο ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος.

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2015-TEYXOΣ 63