Η λεγόμενη «επανάσταση του σχιστόλιθου» μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ είχαν αρχίσει να επενδύουν στην ανάπτυξη των τεχνολογιών εξόρυξης σχιστολιθικού πετρελαίου και φυσικού αερίου πριν από περίπου 15 χρόνια και σήμερα έχουν καταφέρει να αντικαταστήσουν μερικώς την εισαγωγή και να μειώσουν τις τιμές στην εσωτερική αγορά.