«Μην ανοίγεις το στόμα σου και την καρδιά σου στον καθένα, στους χίλιους κι αν ένας καταλάβει...»

Αγ. Σεραφείμ του Σάρωφ


Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

Η "Κάστα των Επιτήδειων" ως..."πλήθος μυρμήγκων" (στίχοι: Κ.Καρυωτάκης)...


Επιμέλεια: Γιώργος Ανεστόπουλος

...καθώς, όταν την εύκολον
λείαν αποκομίσει,


φεύγει, διστάζει,


 κι έπειτα
σε μια γραμμήν ελίσσεται
πλήθος μυρμήγκων,μεγάλα προπορεύονται
έντομα, μέγα φέροντα
βάρος,


ακολουθούσι,
με φορτίο ελαφρότερο,
μικρότερα άλλα...


....ούτω την χώραν νέμεται


η στρατιά της ήττης,


του λαού την απόφασιν,
άτεγκτον, φοβεράν, 
περιφρονούσα...Αλλά τι λέγω; Θρήνησε,
θρήνησε την πατρίδα,


νεκράν όπου σκυλεύουν
αλλοφρονούσα τέκνα της...


Μικράν, μικράν, κατάπτυστον
ψυχήν  έχουν αι μάζαι,
ιδιοτελή καρδίαν,


και παρειάν αναίσθητον
εις τους κολάφους.