«Μην ανοίγεις το στόμα σου και την καρδιά σου στον καθένα, στους χίλιους κι αν ένας καταλάβει...»

Αγ. Σεραφείμ του Σάρωφ


Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

Ένοπλη Δράση (ανταρτοπόλεμος): η χρήση "Εκτελεστών" (Assassins) και "Επαγγελματιών Φονιάδων" (Hitmen) (από τα "διαδικτυακά στρατιωτικά μαθήματα των τζιχαντιστών")

The Use of Assassins and Hitmen


Assassination

The words assassin and hitman can be used interchangeably throughout most of this text to demonstrate that the tactics and techniques used by both are the same, with the only real difference being that assassins usually kill for political or religious reasons while hitmen are professional killers that are hired for a monetary fee.


Create an Individual Assassin Training Program (IATP)

Planning (Mental or verbal planning only. Must never be written down or recorded.)
Execution
Cover Up (If necessary)The organization creates a list of assassination candidates. Enemy leaders, politicians, military commanders, the leaders of paramilitary groups, etc. are all candidates.

The organization keeps the current where abouts, habits and any other information pertaining to each target on file. The assassin who is sent out, however, should observe the enemy for a while and memorize his everyday routine such as what time the target arrives home, what time he leaves for work, does he have any bodyguards, if so, how many? What weapons does he or his guards carry if any? At what point is the target the most isolated? Where would the best place be to kill the target? In the car? At a restaurant? Are there cameras around the house or office building? Where are the cameras located? What are the best routes of escape? All of this information should be memorized by the assassin. In case the assassin is captured or killed, no information about anything pertaining to the target, assassin, organization, etc. should be found.

The time when the target is alone and isolated may be the best opportunity to kill him and escape without any problems. If possible, always seek to isolate the target.

The assassin may choose to shave his head so as not to leave any hair. The less hair, the less the chance of any hair falling into the crime scene. Wigs, and fake mustaches or beards can be worn if necessary for disguise purposes.

Leather or rubber gloves can be worn so as not to leave finger prints.

An assassin may choose to put some type of covering over shoes so as not to leave any footprints or forensic evidence.

Throw away coveralls or a boiler suit can be worn so as not to leave any forensic evidence from clothing.

After a job the assassin can go to a safe house and hide out for a while. If possible, the assassin can take off and burn the clothes worn, and take a bath, being careful to scrub the hands thoroughly.

An assassin may find it more logical to remove his shoes or boots while creeping across certain types of floors or ground to make less noise.

An assassin on a bicycle or motorcycle can cut through traffic lanes and approach the target vehicle. Shooting the target with an automatic weapon or a sawed off shotgun at close range will do nicely. If the target was not isolated, a quick escape may be necessary. Motorcycles can reach high rates of speed in seconds. The use of motorcycles and bikes allows for the assassin to cut through lanes of traffic to make an escape as well. A secondary escape vehicle parked in a deserted alley or street may be used. If leaving the motorcycle behind, the license plate or the bike itself should be stolen, or the plates can be fake. This is done so that the motorcycle cannot be traced back to the assassin. The bike can also ride up into a box truck with a getaway driver at the wheel and escape. Motorcycle assassinations have been sucessfully carried out recently by guerrillas in Iraq and Afghanistan. Also featured in movies such as The Godfather III and New Jack City.

An assassin can creep up outside a targets home while he is taking a shower and blast him through the bathroom window. The sillouette of the target can be used since the actual tagret will be obscured by the the bathrooms frosted windows. A shotgun with a powerful and deadly scattering shot can be used. This method was used in Northern Ireland during the "Troubles" on at least one occasion. The gunman may choose to wear protective glasses to protect himself from flying glass. After the first blast and the glass is broken, the assassin may choose to at least partially lean inside the window and blast the target again to insure death.

Hit and run with a motor vehicle.

Cut brake line or drain the brake fluid from an enemy vehicle.

Cut the gas line on a targets gas stove a suitible time before the target gets home. The assassin sets up a firing position nearby. When the target enters the home, the assassin fires a rifle at some object creating a spark, causing the entire house to blow up.

No assassination instructions should ever be written or recorded.

The absolute death of the target should be certain. This is often done by shooting the target twice in the head.

The assassin can infiltrate unarmed and kill using weapons in the environment such as hammers, kitchen knives, pipes, rocks, sharp or blunt objects, etc.

Conference Room Technique


1. Gunman 1 enters the room quickly but quietly.
Gunman 2 stands in the doorway.

2. Gunman 2 opens fire first on the first subject to react, and in the same long burst, sprays across the entire group toward the center of mass. The burst is timed to empty the magazine at the end of the swing.
Gunman 1 covers the group to prevent any individual from making any dangerous reaction, and if neccessary, fires 3 round bursts at individuals.

3. Gunman 2 finishes his burst and commands "Shift!", dropping back toward the door. Repalces empty magazine. Covers the corridor.
Gunman 1 upon the command "shift", opens fire on the opposite side of the target, spraying one burst across the entire group.

4. Gunman 1 finishes his burst and commands "Shift!", drops back through the door. Replaces empty magazine. Covers the corridor.
Gunman 2 on command "Shift!", re-enters the room. Covers the groups killing any survivors with two round bursts, leaves propaganda.

5. Gunman 2 leaves the room and commands "Go!" Covers the rear with nearly full magazine.
Gunman 1 on command "Go!", leads the withdrawal, covering the front with a full magazine.


Assassins In The Military


Assassins can infiltrate enemy bases and facilities and target key enemy commanders and personnel.

Assassins can join the enemy’s military. These assassins can act as “sleepers”. When called upon they become active.

An assassin can stalk an enemy commander and wait for the right moment to strike.

An assassin can try to use his position, rank, identification, etc., to infiltrate the enemy’s headquarters or wait outside or nearby for the enemy commander or key personnel.

If possible, the assassin can kill using the weapons he has been issued as a soldier in the enemy’s army. Machine guns, rifles, pistols and hand grenades would be the most common weapons.
During the 2003 U.S. invasion of Iraq, a Muslim soldier from the U.S. 82nd Airborne Division tossed a couple of hand grenades into a command tent. 
So-called “fragging” wasn't uncommon during the Vietnam War either. Numerous officers were killed when disgruntled soldiers threw fragmentation grenades at them.Sometimes, standard issue military weapons can be worn in plain sight. If bearing weapons openly is not appropriate at the time, rifles can be broken down and hidden in bags. Pistols can be hidden in bags or tucked into the pants, perhaps in a holster. If small enough the pistol may be hidden in a pant leg pocket (cargo pocket) or under a hat. Silencers and scopes can be hidden in pant leg pockets as well. Grenades can be hidden in the same fashion. Explosives can be hidden in bags, canteens, etc.
The most brilliant enemy officers can be sought after first.
On the battlefield, enemy Command Control and Communication facilities can be sought after and destroyed or cleared out.

Hitmen
Contract Killers
Contracts
Murder Inc.
If there are no assassins that are trained and available to the guerrilla army (especially in enemy territory), an agent planted in the enemy country can hire hitmen using reliable connections in the underworld to retain a reliable hitman sympathetic to the cause. The agent can also decide to undertake the mission himself.
A hit squad is often more effective than just a single hitman. A hit squad offers the ability to quickly eliminate enemy bodyguards and ensure the enemies death.
Hit men can communicate using local newspapers by placing coded messages in the ad section.
A hitman can work with a backup hitman to cover him and follow up on an attack to ensure the death of the target.
Multiple hitmen can be positioned in or around the areas in which a mark may travel or attempt to escape, such as at an airport, at bus stations, train stations, at or near the marks home, etc.
Ammonia in a spray bottle can be sprayed on any DNA evidence that may have been left by the hitman, such as blood. This is less time consuming than a full clean up and ammonia confuses the DNA evidence.
The “Throw Away” is usually a pistol that cannot be traced to the hitman. The pistol may be stolen, have its serial numbers scratched off, or a combination of such. After the hit is done, the gun is simply tossed aside (often near the body). This way, if the hitman is stopped or captured there is no weapon on him. If the weapon is found it cannot be traced back to the hitman.
A bomb can be wired to the doorbell of an apartment or house. When the mark rings the doorbell, the bombs detonates. The mark can be set up, and told to go to a certain place, ring the door bell, and ask for a specific person.
The hitman or assassin may find it necessary to remove his shoes and walk barefoot over certain types of pavement or floors.
The car used in a crime can be set on fire to destroy forensic evidence.
Examples

17 OCT 2001- israeli cabinet member Rehavam Ze'evi is assassinated by members of the PFLP at the Hyatt Hotel in Jerusalem. Ze'evi was killed in retaliation for the israeli assassination of PFLP leader Abu Ali Mustafain August of 2001. Silenced pistols used.

28 OCT 2002- US diplomat, Laurence Foley, is shot and killed by gunmen in Amman, Jordan. The  gun used was reported to have been a 7mm pistol. Foley worked for USAID.http://thehiddenuniversity.blogspot.gr/2014/01/on-assassins-and-hitmen.html