«Μην ανοίγεις το στόμα σου και την καρδιά σου στον καθένα, στους χίλιους κι αν ένας καταλάβει...»

Αγ. Σεραφείμ του Σάρωφ


Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

Η Αρετή της Διακρίσεως ~ Φως και σκότος, του Σεβ.Ιερόθεου Βλάχου


Στην ορθόδοξη θεολογία δίνουμε μεγάλη σημασία στην αρετή της διακρίσεως, γιατί, όταν αυτή υπάρχει, είναι φανερό ότι ο άνθρωπος έχει την Χάρη του Θεού.

Πραγματική θεολογία είναι το να διακρίνει τα πνεύματα, εάν προέρχονται από τον Θεό ή από τον εωσφόρο.

Γι' αυτό έχει λεχθή ότι ένας τέτοιος θεολόγος..που μπορεί να κάνη αυτήν την διάκριση των λογισμών, των οπτασιών, είναι απλανής πνευματικός πατέρας.

Το ότι η διάκριση προϋποθέτει πνευματική γνώση και πνευματική ζωή φαίνεται από την διδασκαλία των αγίων Πατέρων.

Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής θα πει ότι ''από την εγκράτεια προέρχεται η απάθεια, και καρπός της απάθειας είναι η διάκριση".

(Σεβ. Ιερόθεος Βλάχος ~Απόσπασμα από το βιβλίο "Η ζωή μετά το θάνατο'').