«Μην ανοίγεις το στόμα σου και την καρδιά σου στον καθένα, στους χίλιους κι αν ένας καταλάβει...»

Αγ. Σεραφείμ του Σάρωφ


Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

Τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος (Οσίου Παϊσίου)


ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Β΄

Πάντως να μην ξεχνούμε ότι όλοι έχουμε κληρονομιά από τον Θεό, για αυτό σε όλους τους ανθρώπους στο βάθος υπάρχει καλωσύνη.

Ο διάβολος όμως όλα τα μολύνει. 

Μερικοί έχουν διατηρήσει αυτήν την καλωσύνη,έστω κι αν δεν ζουν κοντά στην Εκκλησία. 

Ε, αυτούς θα τους βολέψη ο Θεός.

Για αυτό, όταν βλέπετε άνθρωπο να έχη παρασυρθή και να έχη αμαρτωλή ζωή, αλλά να είναι πονόψυχος – βλέπει λ.χ. έναν άρρωστο και ραγίζει η καρδιά του, έναν φτωχό και τον βοηθάει – από εκεί να καταλάβετε ότι αυτόν δεν θα τον αφήση ο Θεός, θα τον βοηθήση.

Και όταν βλέπετε έναν άνθρωπο απομακρυσμένο από τον Θεό να είναι σκληρός, άσπλαχνος κ.λ.π., τότε πρέπει να κάνετε μέρα- νύχτα προσευχή, να κάνη «αποβίβαση » ο Θεός στην καρδιά του, για να πάρει στροφή.

Τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος. 

Ένα πράγμα ξέρω: όσοι ζουν κοσμική ζωή , γιατί δεν βοηθήθηκαν , αλλά παρασύρθηκαν ή και σπρώχθηκαν στο κακό , ενώ είχαν καλή διάθεση ,αυτοί συγκινούν τον Θεό και ο Θεός θα τους βοηθήση. 

Θα χρησιμοποιήση διάφορους τρόπους, να βρουν τον δρόμο τους. 

Δεν θα τους αφήση. 

Ακόμη και την ώρα του θανάτου θα τους οικονομήση να βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Από το βιβλίο “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ”